Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van WE DRONE IT met url https://wedroneit.eu . Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacybeleid

Verantwoordelijke gegevensverwerking

WE DRONE IT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, handelend onder PROFORBIS BV  met ondernemingsnummer BE 0833.352.734 .

Zetel: Brugstraat 41, 9880 Aalter

Telefoon: +32 473 26 38 35 | e-mail: info@wedroneit.eu

Welke gegevens worden verwerkt via deze website?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens of bedrijfsgegevens via het antwoordformulier op de website. Het betreft deze gegevens: naam, telefoon en e-mailadres.
Wij verzamelen anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Doeleinden. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

•    om u te kunnen informeren of contacteren, wanneer u informatie wenst te verkrijgen over onze diensten,
•    om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen,
•    om onze website en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren.

PROFORBIS BV bewaart uw persoonsgegevens net zolang als nodig voor de hierboven omschreven doeleinden.

Wenst u meer Informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer? Dan kan u contact opnemen met de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op dit adres: Hoogstraat 39, 1000 Brussel.

Bescherming en beveiliging van uw gegevens

PROFORBIS BV is verantwoordelijk voor de bescherming van deze persoonlijke gegevens. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese richtlijn inzake bescherming van privacy (richtlijn 95/46/EC van 24 oktober 1995) heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonlijke gegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan info@wedroneit.eu. Als bewijs van identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart in bijlage van uw e-mail te plaatsen.

Bij vragen kan u ons contacteren, als volgt:

•    via mail op info@wedroneit.eu,
•    per post op Brugstraat 41, 9880 Aalter,
•    telefonisch op het nummer +32 473 26 38 35 .

Inhoud website

Alle inhoud op deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. PROFORBIS BV stelt deze website en de inhoud ervan ter beschikking "as is” en kan niet garanderen dat de informatie of gegevens juist, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. De informatie over onze producten en diensten kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. PROFORBIS BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit of in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendom en copyright

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van deze website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van PROFORBIS BV. Toestemming tot het gebruik dient schriftelijk te worden aangevraagd bij PROFORBIS BV.

Links en verwijzingen

Deze website bevat 'links' naar andere websites. PROFORBIS BV kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of de privacy- praktijken van die andere websites.

Cookies

Meer info?

Heb je een vraag of wil je iets bespreken? Neem dan contact op

Contacteer ons